Viborg Menighedspleje

Viborg Menighedspleje har eksisteret siden 1877 og har udført meget socialt diakonalt arbejde i Viborg gennem årene.

Der er en Aflastningstjeneste og en Vågetjeneste med 19 frivillige. Anne-Mette Boje var med til at starte Vågetjenesten i 2009, og da hun fraflytter Viborg, har vi brug for en ny leder af Vågetjenesten.

Der er desuden en Julehjælp og en Konfirmandhjælp, som der kan læses mere om her på hjemmesiden.

I bestyrelsen er startet en proces, hvor der er planer om at nytænke og omstrukturere Viborg Menighedspleje. Visionen er at udvide menighedsplejen med en hel række af nye diakonale tiltag.

Der er allerede sat et par nye skibe i vandet: familielejr for udsatte familier i uge 29 i sommerferien og pilgrimsvandring på Hærvejen for krigsveteraner i uge 31. I juni måned afvikles gruppelederuddannelse over to dage for frivillige, der ønsker at blive gruppeledere for skilsmissebørn.

Flere andre nye initiativer bliver taget - og vi efterlyser nye frivillige, der ønsker at gøre et meningsfuldt socialt diakonalt arbejde til gavn for børn, unge og voksne og som selv kan have glæde af at indgå i et kvalificeret og inspirerende fællesskab med andre frivillige.

Interesserede kan henvende sig til undertegnede på tlf. 6080 4795.

Formand Steen Andreassen

 

 

 

Viborg Menighedspleje

06-April-2018

Nyvalg til bestyrelsen

På generalforsamlingen den 5.4.2018 valgtes diakonipræst i Viborg Stift, Steen Andreassen (ny formand) og stiftskontorchef Bodil Abildgaard (ny næstformand).

06-April-2018

Støt Kirkens Sociale arbejde i Viborg

Ønsker du at støtte Menighedsplejens arbejde, kan du bidrage ved at indbetale et beløb, stort eller lille, til Menighedsplejens bankkonto der er 9255 - 2640002621.

22-December-2017

Donation til Julehjælp

Viborg Menighedspleje fik fredag den 22. 12.overrakt en check fra Lions Club i Viborg. Sognepræst Birgitte Thun og Anne Kirstine Laugesen fra menighedsplejens bestyrelse modtog gavecheckken.