Aflastningstjenesten

Viborg Menighedspleje har siden 2001 drevet en aflastningstjeneste for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme. Det giver den pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i nogle timer. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med. Tilbudet er efter aftale - og op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen.

Har du brug for aflastning, kan du kontakte vores koordinator: Bodil Knudsen, tlf. 20143319.  Du kan også kontakte hende for yderligere oplysninger.