Viborg Menighedspleje blev stiftet i 1877 og er en sammenslutning af menighedsråd i Viborg, der støtter kirkelige initiativer i byen og hjælper mennesker, der har sociale problemer.

Menighedsplejen støtter forskellige kirkelige og sociale initiativer. Vi uddeler hvert år gennem præsterne i de tilknyttede sogne julehjælp til særligt trængende, især børnefamilier. Der er en aflastningstjeneste for pårørende til demente borgere og en vågetjeneste for døende. Der er ansat to koordinatorer, der fordeler arbejdet for disse besøgsvenner. Hvert år afholdes en inspirationsdag for disse medarbejdere.

Ønsker du at støtte dette arbejde, kan du bidrage ved at indbetale et beløb, stort eller lille, til Menighedsplejens bankkonto der er 9255 - 2640002621. Man kan også være medlem som privatperson. Det koster mindst 50 kr. om året. Du kan melde dig ind ved at indsætte mindst 50 kr. på ovennævnte konto eller ringe til kasserer Lene Bundgaard tlf. 29886843 - lene@bneb.dk